« לעמוד הראשי

הדרכה: מעבר לשעון חורף בשרתי Linux RedHat

במוצ"ש הקרוב (26/10) ישראל עוברת לשעון חורף.

מכיוון שנתקלתי בלא מעט חברות העובדות עם שרתי ClearCase הרצים על Linux, ולאור השינויים שחלו בתאריך הסופי למעבר, ולאור החשיבות בעדכון נכון של השעון ובסנכרונו, החלטתי לפרסם את הנוהל הבא ע"מ למנוע שינויי זמן לא רצויים בשעון השרת.

להלן מפורט נוהל מקוצר כיצד להעביר את שעון השרת. כמובן שלפני ביצוע יש להתייעץ עם הגורמים המוסמכים והאחראים לכך בארגונכם.

For RHEL users:

1. Update the tzdata RPM:

Using yum:

# yum update tzdata

Using rpm:

#rpm -uvh <tzdata_rpm_file>

You can download the RPM using the following link according to the relevant version :

RHEL 6
tzdata-2013c-2.el6.noarch.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=771745

RHEL 5 x86_64
tzdata-2013c-2.el5.x86_64.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=771811

RHEL 5 i386
tzdata-2013c-1.el5.i386.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=768551

RHEL 5 s390x
tzdata-2013c-2.el5.s390x.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=771743

RHEL 4
tzdata-2011n-2.el4.noarch.rpm
https://rhn.redhat.com/rhn/software/packages/details/Overview.do?pid=695639

2. Check if the changes are applied by running:

# zdump Asia/Jerusalem -v | grep 2013

The output should be like this:

Asia/Jerusalem Thu Mar 28 23:59:59 2013 UTC = Fri Mar 29 01:59:59 2013 IST isdst=0 gmtoff=7200
Asia/Jerusalem Fri Mar 29 00:00:00 2013 UTC = Fri Mar 29 03:00:00 2013 IDT isdst=1 gmtoff=10800
Asia/Jerusalem Sat Oct 26 22:59:59 2013 UTC = Sun Oct 27 01:59:59 2013 IDT isdst=1 gmtoff=10800
Asia/Jerusalem Sat Oct 26 23:00:00 2013 UTC = Sun Oct 27 01:00:00 2013 IST isdst=0 gmtoff=7200

זהו. מעבר קל ונעים!

** אין לראות בנוהל הנ"ל המלצה גורפת ואיננו לוקחים אחריות על הביצוע. יש להתייעץ עם הגורמים הרלבנטים אצלכם בארגון לפני הביצוע.

Coming Soon: Linux and CCRC support for R&D Reporter (contact beta@gomidjets.com for further details)